Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

 

Tekst nieuwsbrief december 2010

In deze december-editie:


- Preventief Medisch Onderzoek; de belangrijkste ondernemersvragen.
 


Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Ook in het afgelopen jaar 2010, blijkt uit onze contacten met ondernemers regelmatig, dat dezen nog niet goed op de hoogte zijn van dit, wettelijk verplicht uit te voeren, gezondheidsonderzoek voor werknemers.
Dikwijls leeft het idee dat het kostbaar en of nutteloos is, of heeft men slechte ervaringen opgedaan met ooit eerder uitgevoerd PAGO-onderzoek via een, -vaak bureaucratische- Arbodienst. Daarom wordt regelmatig aangegeven, dat de werknemer zelf maar naar de dokter moet gaan als deze zich ziek voelt.

Daarbij komt ook, dat het lastig is om een keuze te maken uit de vele ARBO-dienstverleners die zich aanbieden. Zeker in deze economisch roerige tijden wilt u een dienstverlener die aansluit bij uw bedrijfsbehoefte en een pragmatische, prijsgerichte oplossing biedt voor uw probleem. Wij zijn ervan overtuigd dat Alpha Preventie Keuringen zo’n dienstverlener is die aan beide voornoemde voorwaarden voldoet. Om die reden geven wij u graag wat meer informatie over dat, mits goed uitgevoerd, uiterst nuttige personeelsonderzoek, PMO.
En dat is niet onbelangrijk, want het werknemersbestand, ook wel human resources genoemd, is voor elke werkgever niet alleen de belangrijkste kapitaalinvestering maar tegelijkertijd ook de grootste risicopost. Eén procent verzuim levert immers 2,5 procent meer kosten op.

Daarom heeft Alpha Preventie Keuringen de meest voorkomende ondernemersvragen op dit gebied in onderstaand vraag-en-antwoord rubriekje weergegeven want, PMO is juist een uitstekend hulpmiddel om zowel uw personeel gezond te maken en te houden, als uw kosten te minimaliseren. Vindt u niet alle antwoorden die u zoekt, dan staat onderaan dit artikel, de weg waar u ons kunt vinden.
 


FAQ’s:
1.
Wat is Preventief Medisch Onderzoek, PMO?
2.
Wat heb ik als werkgever aan een PMO?
3.
Bent u verplicht om uw werknemers een PMO aan te bieden?
4.
Wie betaalt dit PMO?
5.
Is er een relatie tussen de RI&E en PMO?
6.
Wat kost een PMO?
7.
Wie krijgt informatie over de gezondheid van onze werknemers?
8.
Hoe organiseer ik een PMO voor mijn werknemers?
9.
Waarom uw PMO bij Alpha Preventie Keuringen onderbrengen?

1. Wat is Preventief Medisch Onderzoek?
Dit is de benaming van een vorm van periodiek uit te voeren personeelsonderzoek met als doel de gezondheidsrisico’s uit arbeid in uw organisatie te beperken en van daaruit de gezondheid van u en uw werknemers te beschermen en te verbeteren.

2. Wat heb ik als werkgever aan een PMO?
Indien een PMO goed wordt uitgevoerd zorgt het voor gezondere werknemers, een daling van het (langdurig) verzuim en minder instroom in de WIA. Zo leidt het, zeker bij herhaalde uitvoering, veelal tot grote kostenbesparingen.
Dit onderzoek brengt de gezondheid van uw werknemers, duidelijk in kaart. De meeste problemen die met gezondheid en werk te maken hebben komen er vroegtijdig mee aan het licht.
Bij Alpha Preventie Keuringen ontvangt elke deelnemer nog tijdens het onderzoek een persoonlijk, helder uitslagrapport zodat men precies weet wat men kan doen om de eigen gezondheid te behouden of indien nodig, te verbeteren (boter bij de vis!).
Uit de na afloop te leveren statistische groepsrapportage blijkt helder welke eventuele maatregelen u kunt nemen om de gezondheid van uw werknemers te beschermen en verder te verbeteren.
Daarmee maakt ons preventief onderzoek het mogelijk om effectief te sturen op het terrein van werk en gezondheid in uw organisatie.
Bij herhaald onderzoek zijn de veranderingen in de resultaten helder waarneembaar. Aantoonbaar minder werknemers worden dan voor medische behandeling doorverwezen. Ook blijkt dat ook het gezondheidsbewustzijn van de werknemers is toegenomen.
Zo wordt deze, resultaatgerichte vorm van onderzoek, in uw organisatie een monitor voor de gezondheid en werkbeleving van u en uw werknemers.

3. Bent u verplicht om uw werknemers een PMO aan te bieden?
Ja, de Arbowet (art. 18) verplicht werkgevers om PMO aan hun werknemers aan te bieden. Wel staat het de werknemer vrij om hier aan deel te nemen. De OR kan u wijzen op uw verplichting om een PMO aan te bieden maar ook individuele werknemers kunnen u hierom vragen. Daarom is het verstandiger hun voor te zijn en het zelf vast aan te bieden.

4. Wie betaalt dit PMO?
De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de werkgever, maar de opbrengsten ervan uiteraard ook. En, informeer ook eens naar een mogelijke cofinanciering door uw verzuimverzekeraar.

5. Is er een relatie tussen de RI&E en PMO?
Ja, de informatie uit een PMO kan die uit de RI&E aanvullen. Dikwijls blijkt dat de informatie uit de RI&E achteraf toch niet volledig was en zorgt het preventief medisch onderzoek voor een nuttige aanvulling hierop. Beide zijn van belang voor een -letterlijk- gezonde werksfeer en de beheersing van de risico’s in het werk.

6. Wat kost een PMO?
Gezien het belang en het verplichte karakter van PMO heeft Alpha Preventie Keuringen ervoor gekozen om dit kwalitatief hoogwaardige onderzoek aan te bieden, voor een voor elke ondernemer redelijk en betaalbaar tarief.
Uiteraard hangt de prijs af van de vooraf vast te stellen inhoud van het onderzoek (de te kiezen modules). Uit de RI&E en het plan van aanpak blijkt wat de keuringsbehoefte voor uw organisatie zou moeten zijn.
Wij zijn van mening dat uitsluitend wat zinnig is, onderzocht dient te worden en zijn graag bereid om u met dat soms lastige proces, vrijblijvend, behulpzaam te zijn.
In veel gevallen kan worden volstaan met alleen ons basisonderzoek, de APK-Keuring. De “all-in” kosten hiervan zijn rond de € 50,00 per deelnemer. Indien het wenselijk blijkt voor extra modules te kiezen, dan kan dit oplopen tot circa € 100,00 exclusief 19% BTW, per deelnemer.
Dit is dan wel inclusief alle andere kosten en zelfs inclusief de na afloop te genereren en bij u op locatie te bespreken, uitgebreide statistische groepsrapportage. Zo weet u al vooraf exact wat het u gaat kosten. Indien ook uw bedrijfsarts (Arboarts) betrokken wordt bij dit onderzoek, zijn die kosten uiteraard separaat.

7. Wie krijgt informatie over de gezondheid van onze werknemers?
De uitvoerder van het PMO behandelt de medische gegevens strikt vertrouwelijk. Deze vallen zowel onder het medisch beroepsgeheim, als ook onder de privacy wetgeving. Een uitzondering geldt voor de bedrijfsarts, indien vooraf zo door partijen is overeengekomen.
De statistische groepsrapportage bevat o.m. de gemiddelde meetwaarden en de spreidingswaarden van de diverse metingen. Uit deze rapportage blijkt helder, indien nodig, welke acties voor uw organisatie nuttig zijn om de gezondheid van groepen (afdelingen of locaties) te verbeteren. Hierin mag overigens geen informatie staan die tot een individuele werknemer te herleiden is.

8. Hoe organiseer ik een PMO voor mijn werknemers?
Het begint doorgaans met een vrijblijvend, oriënterend gesprek met ons.
Alpha Preventie Keuringen helpt u graag met alle voorbereidingen en draagt zorg voor een goede uitvoering van het onderzoek, bij u op locatie. Ook het na afloop genereren en bespreken van de statistische groepsrapportage valt hieronder.

9. Waarom uw PMO bij Alpha Preventie Keuringen onderbrengen?
Wij hopen u in het bovenstaande duidelijk te hebben gemaakt, hoe belangrijk dit (verplichte) periodiek onderzoek voor werkgever en werknemer is.
Hoe dikwijls bij andere aanbieders hetzelfde “lijkt” te worden aangeboden voor een meestal hoger tarief.
Waarom uitsluitend bij ons er nog tijdens het onderzoek, ter plekke een volledig persoonlijk rapport wordt gegenereerd, dat met de deelnemer besproken en meteen meegegeven wordt.
Hoe uit onze resultaten blijkt dat bij een eerste PMO gemiddeld ruim 15% van de deelnemers doorgestuurd wordt naar de eigen huisarts voor verder onderzoek en behandeling.
Hoe uit het tweede PMO na een jaar, een aanzienlijke verbetering van de gezondheidstoestand blijkt.
Hoe zowel u, als uw medewerkers en uw organisatie er beter van wordt.
Dus waarom nog langer gewacht?

Hoe kunt u Alpha Preventie Keuringen bereiken?
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 055-3666815 voor een directe afspraak of via de contactpagina op onze website:
http://www.apkapeldoorn.nl waar u tevens aanvullende informatie aantreft.