Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Onderstaand vindt u een aantal vaak gestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te tonen of weer te verbergen:

Ik heb 52 medewerk(st)ers in dienst; wat kost mij zo'n onderzoek en wat levert het op?

Op basis van onze statistieken kunnen wij voor u uitrekenen wat u uiteindelijk bespaart. Eén ding is intussen wel duidelijk, de gemaakte (overigens zeer beperkte) kosten worden ruimschoots terug verdiend. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Is Alpha Preventie Keuringen een ARBO-dienst?

Nee. Alpha Preventie Keuringen is een zelfstandig keuringsbedrijf wat zich sterk maakt om juist preventief te meten op de risico's van hart- en vaatziekten en diabetes van u en uw medewerk(st)ers. De symptomen van deze aandoeningen worden vaak pas duidelijk als het al te laat is. Werkgever en werknemers hebben beiden baat bij deze preventie vanwege de grote consequenties voor beide partijen.

Waarom kan de huisarts dat dan niet?

Natuurlijk zou die het evengoed kunnen. Maar helaas blijken de meeste huisartsen daarvoor geen tijd vrij te maken. Wanneer een ogenschijnlijk gezonde persoon bij hem binnenkomt en hem vraagt een aantal metingen te verrichten, dan is dikwijls zijn eerste tegenvraag: ´Hoezo, heb je dan klachten?´ Nu, die zijn er meestal niet en dus wil de arts vaak niet zijn kostbare tijd daaraan verspillen.

Hoeveel mensen worden door jullie dan doorverwezen naar de huisarts?

Van het totale aantal gekeurde personen is tot nu toe zo'n 15% voor behandeling doorverwezen naar de huisarts, op basis van forse gezondheidsrisico's. Navraag bij de doorverwezen personen heeft geleerd dat de huisarts in vrijwel alle gevallen direct over gaat tot behandelen.

Ik heb voornamelijk jonge mensen in dienst, heeft een personeelsonderzoek dan wel zin?

Ja, ook jonge mensen hebben soms sterk verhoogde waarden waardoor het risico op hart- en vaatziekten en diabetes op jonge leeftijd al aanwezig kan zijn. De Diabetes Vereniging Nederland heeft bij tieners al suikerziekte gemeld.

Waarom een APK-keuring voor mijzelf?

Net als indertijd bij de invoering van de personenautokeuring vraagt u zich nu af: waarom is dat nodig? Wel, het blijkt dat soms bij goed uitziende vehikels er zich toch structurele onderhuidse mankementen kunnen voordoen. Ook bij de mens kan dit het geval zijn. En dan is het maar beter dat die tevoorschijn komen voordat er ongelukken gebeuren.

Is het keuringsrapport ingewikkeld?

Nee. Er is gekozen voor een rapport waarin de waarden o.m. in de vorm van een staafgrafiek worden weergegeven. Op basis van de gemeten waarden wordt vanuit de grafiek een stippellijn getrokken naar een uitslagbalk. Deze is opgebouwd als een stoplicht; groen = tevreden, geel = oppassen, rood = actie. De eerder genoemde stippellijn komt ergens in die uitslagbalk uit. Dus voor een ieder heel eenvoudig te lezen. Daarnaast staan in het rapport de adviezen die bij de gevonden uitslag horen.

Bij hoeveel mensen vindt u dan grote risico´s op hart- en vaatziekten en suikerziekte en hoe ontstaan deze dan?

Uitgaande van de door u genoemde indicaties wordt jaarlijks circa 1,5% van de totale Nederlandse bevolking met complicaties in het ziekenhuis opgenomen. Het zal u duidelijk zijn dat wij mensen met deze risico's derhalve regelmatig tegenkomen.
De bovengenoemde gezondheidsrisico's komen op verschillende wijzen tot stand, door zowel verhoogde bloeddruk en/of verhoogd cholesterol of mogelijk suiker in het bloed. Ook roken, overgewicht en teveel alcohol, alsmede te weinig bewegen kunnen hieraan bijdragen. Daarnaast spelen erfelijke factoren mede een belangrijke rol

Komen hart- en vaatziekten nu echt zoveel voor?

Elk jaar worden ca. 270.000 mensen in ons land in het ziekenhuis opgenomen ten gevolge van complicaties van hart- en vaatziekten. Dit betekent dat er naast deze grote groep patiënten nog veel meer mensen zijn die risico lopen op deze complicaties, maar dit zelf niet weten.

De laatste tijd wordt er veel aandacht gegeven aan suikerziekte. Groeit het aantal patiënten dan zo snel?

Volgens de Diabetes Fonds Nederland komen er elk jaar 65.000 nieuwe suikerpatiënten bij. Niet alleen bij ouderen zoals de meeste mensen denken. In werkelijkheid komt diabetes bij steeds jongere mensen voor. Het wordt zelfs al gesignaleerd bij tieners en twintigers.

Kijkt Alpha Preventie Keuringen alleen naar de medische aspecten van de gevonden waarden?

Nee. Niet alleen de medische aspecten komen aan bod, ook de gezondheidskundige aspecten. Dat wil zeggen, naast de interpretatie van de medische parameters wordt ook de lengte/gewicht-verhouding bepaald. We noemen dit de Quetelet-index of BMI. Indien nodig wordt advies gegeven t.a.v. gewichtsmanagement. Ook overgewicht wordt in Nederland langzamerhand een volksziekte die grote gevolgen heeft voor het toenemen van hart- en vaatziekten en suikerziekte.

Hoe weet ik of de keuringen wel goed uitgevoerd worden?

Bij Alpha Preventie Keuringen worden alle werkzaamheden strak geprotocolleerd uitgevoerd (volgens GLP richtlijnen) door getrainde veldmedewerk(st)ers met ruime ervaring. Zij worden steekproefsgewijs door de leiding van Alpha Preventie Keuringen gecontroleerd. Er wordt gebruik gemaakt van klinisch gevalideerde (mobiele) apparatuur. Dit geeft de garantie op verantwoorde keuringen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Deze zijn uitsluitend voor u zelf. Soms kan het verstandig zijn ze met anderen te delen, maar dat ligt geheel aan u. Wel is het zo dat de geanonimiseerde resultaten - dat wil zeggen zonder de persoonsgegevens erbij - gebruikt kunnen worden voor algemeen statistisch en epidemiologisch onderzoek. Maar dat is dan ook meteen ten algemene nutte.

Moet ik mijn werknemers naar Alpha Preventie Keuringen toe sturen?

Nee. Wij komen bij u op het bedrijf de keuringen uitvoeren. Dit betekent voor u en uw medewerkers dat ze slechts een kwartiertje van hun werkplek weg zijn. Op deze wijze is er maar een minimaal tijdverlies. En een ieder krijgt de uitslag in de vorm van een helder uitslagrapport direct mee.

Ons bedrijf lijkt mij niet zo geschikt om als keuringsruimte te gebruiken, kan dit dan wel?

Alpha Preventie Keuringen heeft niet veel nodig om te kunnen keuren. Een schone ruimte, voorzien van een tafel met twee stoelen en een stopcontact is voldoende.