Publicaties

Tsunami hart- en vaatziekten

Hartnood hoog bij vrouwen

Stresstest personeel niet populair bij wergevers

Probleemloos afvallen

Meer capaciteit Inspectie voor terugdringen beroepsziekten

Werkstress beroepsziekte nr. 1

Bedrijven doen (te) weinig tegen verzuim

Gehooraandoeningen 2e op overzicht beroepsziekten

meer publicaties >

 

 

disclaimer | sitemap

Uniek concept APK®Keuring
Wij maken in korte tijd een nauwkeurig profiel van het risico op complicaties van hart- en vaatziekten en diabetes mede ten gevolge van overgewicht.

Uitslag klaar terwijl u wacht
Het hele, toch redelijk uitgebreide onderzoek duurt ca. één kwartiertje en de werknemer krijgt de uitslag in de vorm van een eenvoudig en voor de leek begrijpelijk rapport direct mee.

Privacy gegarandeerd
De uitslag is uitsluitend voor de gekeurde werknemer. Soms is het verstandig deze te delen met anderen maar dat ligt geheel aan hem of haar zelf. De werkgever krijgt de beschikking over een uitgebreide statistische groepsrapportage zonder individuele werknemerinformatie, maar wel uiterst nuttig voor het personeelsbeleid.

Resultaten bij deelnemende bedrijven
Gebleken is dat het percentage medewerkers, wat na keuring met gevonden gezondheidsrisico's naar de huisarts werd gestuurd, bij jaarlijks keuren, elk jaar aantoonbaar kleiner wordt. Dit betekent in de praktijk dat binnen uw organisatie de kans op langdurig verzuim, wanneer u gebruik maakt van de APK®Keuringen, jaarlijks afneemt en uw medewerkers lekkerder in hun vel zitten. En dat werkt weer productiviteit verhogend.

Alpha Preventie Keuringen, ook voor uw P.M.O. (Preventief Medisch Onderzoek, voorheen PAGO)
Steeds vaker wordt een beroep op ons gedaan voor de uitvoering van het P.M.O. voor onze opdrachtgevers. Wij voeren dit onderzoek dan uit op basis van de gebleken keuringsbehoefte van uw organisatie, maar dan wel aanzienlijk voordeliger. Uw bedrijfsarts wordt dan al vanaf het begin volledig bij het onderzoek betrokken.